sobota 6. října 2007

Medieval 2: Frankfurt a Cařihrad

Moje jižní armáda pod vedením Jindřicha Čestného se utkala s byzantským vojskem blízko Cařihradu. Podařilo se mi vylákat jejich hlavní síly z města. Na pláni jsem je rozstřílel katapulty a kušemi. Ani jejich výborná obrněná pěchota a těžká jízda jim nepomohly.
Musel jsem zajistit pravidelné dodávky vojska na jih. Přes Benátsko a Dalmácii je to k Cařihradu strašlivá dálka. Jedině tak jsem ale byl schopen proti Byzanci obstát, protože jsem na jihu měl jenom Jindřicha a toho jsem potřeboval v bitvě. Korint je sice dobře rozvinuté město, ale bez velitele si vyrábělo co chtělo.
V Německu se mi podařilo porazit Dánsko. Napřed jsem se s Dány střetl v několika šarvátkách. Dánský král se blízko Hamburku postavil Anglii a Skotsku. Já sjem vytáhl proti dánské severní armádě. Svojí rytířskou jízdou jsem je na obou křídlech obchvátil a rozbil jim katapulty, svoje jsem uchránil a rozstřílel jsem jimi dánské kušníky.
Moji vynikající pikenýři z Paříže tentokrát dokázali obstát proti vikingům a norské jízdě, kteří nám mockrát zatápěli u Norimberka.
Pak už nestálo nic v cestě dobytí Frankfurtu. Oblehl jsem ho třemi armádami. Město nemělo šanci.
Pustil jsem se s Dány do vyjednávání a donutil jsem je, aby se stali mými vazaly. Potěšilo mě, že jsem to dokázal dotáhnout až do vazalství, tím jsem si krásně uvolnil ruce k postupu na Cařihrad a do byzantských držav v Malé Asii. Jen doufám, že Anglie dodrží spojenectví a Skotsko nebo Svatá Říše Římská si netroufnou se mnou něco začít.
Byl čas zaútočit na Cařihrad. Hradby jsem rozbil trebuchety a katapulty.
Slabá posádka už neměla šanci, byl jsem s nimi rychle hotov.
Mám práci s konverzí byzantských území na katolickou víru. je to tam samý kacíř nebo ortodoxní. Musel jsem kacíře popravit a ortodoxního popa zavraždit. Chudákovi Jindřichovi Čestnému pak začali říkat Jindřich Tyran, jako by on za to mohl :-).

Žádné komentáře: