neděle 22. září 2013

Total War Rome II: Začátek maurské války

Maurský národ Gaetuli je nástupcem Kartága. Docela mě překvapilo, jak snadno si dokázali Kartágo podrobit.
Na druhou stranu si nedokázali udržet území v Mauretánii. Kolem roku 203 ovládali Kartágo, Korsiku, západní Sicílii, Baleárské ostrovy a dvě provincie v Hispánii.
Měl jsem v plánu zahájit válku útokem na Korsiku a zároveň na Lilybaeum na západní Sicílii. Povolal jsem do války své spojence Spartu a Syrakusy.
Na Korsice proběhl útok uspokojivě. V Lilybaeu mě však maurští Gaetulové zaskočili protiútokem na spojenecké Syrakusy a zároveň se vylodili v jižní Itálii. Musel jsem se bránit.
V té době  se vzbouřili Galové v Tolose a na okamžik mi sebrali provincii. Nezbylo mi než povolat Legio I Latina, kterou jsem původně zamýšlel nasadit proti Maurům.
Než jsem si poradil s nepřátelskými armádami na svém území, moji syrakuští spojenci dobyli nejen Lilybaeum, ale i samotné Kartágo! Musím znovu smeknout před umělou inteligencí spojenců, fungují opravdu nezávisle a samostatně.
 Z této fáze maurské války tedy těžil můj spojenec. Utěšil jsem se alespoň dobytím Baleárských ostrovů. v téže době mě Sparťané povolali do války s národem Odessos v severní Thrácii. Odessos se nachází na břehu Černého Moře a je to vlastně dnešní Varna. Vytáhl jsem tedy s Legio IV. Muli Cornelii z Pannonie po pravém břehu Dunaje.
Bojuji tedy nyní na dvou frontách: s Maury v Hispánii a s Odessany v Thrácii. V Gallii je naštěstí mír, galské kmeny Vivisci a Sequani válčí mezi sebou. Nyní je na řadě Qart Hadasht.

Total War Rome II: Válka v Pannonii

Mezi roky 224 a 198 probíhalo dobytí Pannonie. Měl jsem k dispozici III. legii Antiqua a IV. legii Muli Cornelii.
 Musím říct, že jsem měl docela plné ruce práce. I když jsem měl převahu v poli, nepřátelské armády podnikaly protiútoky do mého týlu. O některá města jsem musel bojovat několikrát.
 V bitvách jsem začal používat ballisty. Jako klíčová se ukázala jízda, která je jediná schopna si poradit s početnými a nebezpečnými keltskými prakovníky.
 Výborně tady zafungovali spartští spojenci.Tak jako já jsem jim pomohl získat velkou část Illyrika, nyní mi Sparťané pomáhali s dobytím Pannonie. Překvapilo mě, že byli schopni jednat samostatně a střežit moje města před nepřátelskými armádami.

pondělí 16. září 2013

Total War Rome II: Strategická situace

Takhle tedy nyní vypadá strategická situace.
Mapka ukazuje velkou časovou prodlevu mezi rokem 239, kdy padla Norea, a cca rokem 229, kdy začala válka v Illyricu (první město v Illyricu jsem získal v roce 224).
Válka s Helvetii pak rychle následovala.
 Mám teď v plánu dobýt provincii Raetia et Noricum a upevnit pozici v Pannonii. Pak zřejmě bude čas na útok na Kartágo, které nyní drží maurský kmen Gaetuli.

Total War Rome II: Zimní bitva v Noreii

Válku s Helvetii vyprovokovali prozměnu moji vazalové z Massilie. v tu chvíli se mi to příliš nehodilo, měl jsem legie ve střední Itálii a na pochodu do Illyrica. Ale nešť, vazala nemohu nechat ve štychu. Než jsem stihl dopochodovat do Medhlanu, vyvalili se helvetští barbaři z Alp a oblehli Medhlan. První pokus jsem ještě dokázal odrazit, ale při druhém pokusu město padlo. Táhl jsem městu na pomoc. Helvetii byli hodně oslabeni, jedna armáda se dávala dohromady docela daleko od města. Druhá armáda před Medhlanem mi nečinila žádné velké problémy. Celkem snadno jsem dobyl město zpět. Výhodou bylo, že barbaři drželi město snad jen dva turny, takže si nestihli zkonvertovat mé římské budovy na keltské.Město proto měli jen minimální posádku a dobýt je zpět bylo snadné.
Okamžitě jsem vytáhl na domovinu Helvetiů - Noreiu. A tam mě čekalo obrovské překvapení: první zimní bitva.
Jestli můžu o grafice Rome TWII použít slovo "stunning graphics", tak je to přesně tohle. Takovouhle atmosféru jsem orpavdu nečekal: hustá chumelenice, zasněžená vesnice, zasněžení legionáři - prostě nádhera!
Vlastní bitva byla dost snadná. O to víc jsem se kochal.
Celkem dlouho jsem si užíval obléhání a ostřelování ballistami. Moji Velites dokázali zahnat každou barbarskou jednotku, která by jen pomyslela na nějaký útok.
Nakonec došlo i na útok Princeps úzkou uličkou na náves. Tady hra ukázala, co v ní dříme. Byla to čistá vizuální hostina!
Při útoku Princeps koordinovaném s obchvatem jízdy a zničením helvetských prakovníků se obrana zhroutila.
Ještě dlouho jsem si pak užíval pronásledování uprchlíků zimní krajinou.
Uprostřed vesnice jsem našel nefalšované Stonehenge. Tady byl hlavní Victory point. Ten už jsem ani nemusel dobývat, obránci se rozprchli po okolí.

Total War Rome II: Čekání pod Alpami, válka v Illyricu a Pannonii

Po dobytí Noreie jsem se zasekl pod Alpami. Chtěl jsem dobýt celou provincii Raetia et Noricum, tedy města Octuduron a Koreia. Obě byly v držení silných keltským kmenů - Helvetů a Raetů.

Udělal jsem dva pokusy o dobytí Korie, ale dostal jsem napráskáno. Proto jsem udělal potupný load a pokračoval jsem ve zbrojení.
Pokročil jsem ve výzkumu, upgradoval Barracks a začal jsem ve velkém najímat římskou jízdu a Principes. Konečně jsem měl vlastní jízdu a nemusel jsem spoléhat na drahé žoldnéře, konečně těžká pěchota!
Než jsem stihl posbírat armády a vyrazit dobývat Raetii a Noricum, vtáhl mě můj spartský spojenec do války v Illyricu. Válčili jsme s dominantní frakcí Ardiaei. Do tohoto okamžiku byli Ardeai moji spojenci, ale když se na mě obrátili Sparťané s žádostí o vyhlášení války, váhal jsem jen chvilku. Přece jen, Sparta je mocnější spojenec než Ardeai.
Táhl jsem Legi II Antiqua přes Jadran do Apollónie a pak na sever a do vnitrozemí. Nová Legio IV postupovala z Istrie na jih a pak do Pannonie.
V bitvách se ukázalo, jak nezbytná je oproti keltským armádám kvalitní jízda. Keltské armády mají často přesilu prakovníků s ďábelským dostřelem, mnohem delším než moji oštěpy vyzbrojení Velites. Nejlepší taktikou se jeví útok jízdou na obou křídlech, pak předstíraný ústup toho z křídel, na které se zaměří jádro nepřátelské armády, a frontální útok pěchoty středem. Lehké Velites si většinou držím v prvním sledu, po doteku s nepřítelem se přesouvají za moji těžkou pěchotu.

Území Ardeai a sousedních Delmetae jsme si se Spartou rozdělili  napůl. Sparta získala dvě provincie na jaderském pobřeží, já jsem získal Delminium na pobřeží a Singidun v Pannonii.
Na screenshotech tady kolem už se plně projevuje vidět upgradované grafika.

Upgrade grafiky - MSI GTX Hawk 760

Abych trošku pomohl výkonu Rome TWII, upgradoval jsem grafickou kartu. Pořídil jsem si MSI Hawk 760. Podle mě ideální karta v rámci mého finančního limitu.

Kromě výkonu mě hodně potěšil tichý provoz. Velké větráky nehučí ani při výrazné zátži. Tahle karta prostě jede potichu. Oproti staré MSI 560 je to obrovský progres.
A jak se to projevuje herně? V Rome TW jsem schopen zvednout detaily, stíny a zapnout si různé vychytávky jako Anisotropic filtering, Distortion effect a SSAO. Při bitvách normální velikosti to jede naprosto bez problémů, při více než dvou armádách jde framerate sice dolů, ale stále je to hratelné. Jsem zvědav, jak tomu pomůže chystaný patch.

středa 11. září 2013

Total War Rome II: Strategická mapa

Takhle tedy nyní vypadá strategický pohled na moje tažení. Je silně zjednodušený, zobrazuje jen nejdůležitější přesuny a bitvy.
Kontroluji nyní celou Itálii. Mám spojence především v Řecku a v Massilii. Zatím si držím odstup od Kartága. Asi nejprve zaútočím na Sardinii a Sicílii, které jsou nyní obsazené jakýmsi numidským  kmenem. Kartágu se vůbec v této kampani příliš nedaří.
Také se asi brzy zbavím Venetů, kteří mají nyní hlavní město v Noricu. Nějak mě to víc táhne na Balkán a na Východ, Gallie nebo Hispánie mě moc nelákají. Nemám prakticky žádné loďstvo, proto se mi moc nechce útočit na Afriku.

Total War Rome II: Genoa podruhé

Zatímco jsem vesele dobýval Medhlan a Patavium, v Ligurii se vzbouřili místní Galové a podařilo se jim znovu zabrat město Genoa. To mě opravdu nepotěšili. Musel jsem vytáhnout s Legio III Antiqua z Massilie a získat Genou zpět. Jako support jsem povolal Legio II Apollinaris z Medhlanu. Potěšila mě také pomoc mých klientů z Massilie, kteří vyslali malou flotilu po moři.
Bitva byla docela masivní. Měl jsem velkou přesilu, ale obránci se statečně bránili v uličkách kolem přístavu. Útočil jsem na město ze dvou stran. Ze třetí strany útočili Massilijští spojenci, kteří za svoji obětavou pomoc zaplatili krvavou daň.
Tenhle screenshot nahoře ukazuje rozdíl ve velikosti malých Římanů a obrovských Keltů. Musím přiznat, že dokud jsem si o tom nepřečetl na webu, nevěnoval jsem tomu vůbec pozornost.
Bitevní vřava v úzké uličce, tělo na tělo, štít na štít. Tenhle screenshot ukazuje sílu Rome Total War II. Bitevní vřava ještě nikdy nebyla intenzivnější a epičtější.
Je radost zvítězit v takovéto bitvě.

Total War Rome II: Obléhání Massilie

Někdy kolem roku 250 A.D. padla Massilia do rukou Ligurů. Protože to byl můj první vazalský stát, rozhodl jsem se dobýt město nazpět. Z provincie Genoa vyrazila Legio III Antiqua pod vedením Marka Atilia Regula.
Massilia je nádherné město v řeckém stylu. Rozkládá se na mořském břehu. Teď bylo v držení Ligurů, kteří je před časem dobyli na frakci Massilia.
Pro obléhání jsem naverboval několik žoldnéřských oddílů. Měl jsem keltskou jízdu a pár oddílů pěchoty.
Žoldnéřské pěšáky jsem postavil k žebříkům, abych ušetřil vlastní jednotky. Žoldnéři jsou hodně drazí a jejich držení je velice nákladné. Proto si je obvykle najímám pouze na bitvu.
Celkem snadno se mi podařilo dostat žebříky k hradbě a ovládnout věže a bránu. Obránců bylo jen pár, moje legie si s nimi snadno poradila.
Bitva měla zajímavou dohru. Před branou Massilie se objevily dvě armády vzbouřenců: jednak poslední armáda Ligurů, jednak vzbouřenci z frakce Massilia. Obě armády se mi jevily jako nepřátelské. Táhl jsem s legií z města a zaútočil jsem na Ligury. Vzápětí rebelové z Massilie zaútočili na město a hned prvním útokem město dobyli.
Když jsem  se vypořádal s Ligury, chtěl jsem si město dobýt nazpět. Dalším tahem se ale Massilia Rebels změnili na Massilia a opět tak vzkřísili stát, který byl mým klientem. Byl bych na ně mohl snadno zaútočit, ale není to etické. Snažím být spolehlivý a spojence a klienty respektovat.

Total War Rome II: Dobytí Milána

Velkou kampaň jsem zahájil za římsků dům Corneliů. Nechtěl jsem hrát za profláknuté Julie a Juniové mě nějak nezaujali (nevím, proč ve hře namísto Juniů nejsou třeba Claudiové). Dům Corneliů, ze kterého pocházeli Scipiové nebo třeba Sulla, mi přišel nejvíce sexy. Navíc má bonus na přátelství s řeckými státy.
Rozjezd kampaně se mi moc nepovedl. S Etrusky jsem se chvilku přetahoval, než se mi podařilo je ovládnout. Roku 260 B.C. jsem dobyl Alalii na Korsice a tím se vypořádal s otravnými Etrusky.
Roku 255 jsem vyhlásil válku frakci Ligurů ovládající území na sever od Říma. Vzápětí vpadly moje legie do provincie Genoa. Celkem snadno se mi podařilo ji ovládnout. Tím jsem území Ligurů přetnul vejpůl: drželi jednak Medhlan na severovýchod od Genoy, jednak nedávno dobytou Massilii na západě.
Měl jsem zálusk na opevněný Medhlan. Nebyl jsem ale sám: Veneti, východní sousedé Ligurů, měli stejný nápad. Tak se stalo, že jsem přitáhl k Medhlanu, který už byl obležen Venety. Ani jsem nechtěl útočit, spíš jsem chtěl vyčkat, až se Veneti pobijí s městskou posádkou. Při útoku Venetů jsem se však nečekaně octl na straně Venetů jako jejich spojenec.
Venetů byla opravdu spousta, skutečné hordy galských bojovníků.
Moje Legio I. Latina pod velením Sexta Seutia Cursora jen v klidu dopochodovala před městskou bránu a bitvě pouze přihlížela.
Galští bojovníci neměli žádné obléhací stroje. Městskou bránu zapálili a pak se vevalili dovnitř. Obléhaní prakticky neměli šanci.
Tak se stalo, že jsem stál bok po boku s divokými galskými Venety. Naštěstí pár tahů po dobytí města Veneti odtáhli a já jsem mohl Medhlan v klidu obsadit. Sextus Seutius Cursor za to byl vyznamenán triumfem.

Total War Rome II: První dojmy

Už týden pařím Rome Total War. Je to totální extáze, připadám si o 10 let mladší. Už zase bdím pozdě do noci, abych uhrál ještě další tah, a ještě další, a ještě jeden.
Na Rome II jsem se hrozně těšil. Hltal jsem všechny informace a první videa ze hry. Po prvním spuštění přišlo trošku zklamání: hra byla pomalá, nízké FPS, ani zdaleka nevypadala tak dobře jako na dostupných screenshotech a videích. Ale ta hratelnost tam byla, fáze zklamání opět přešla v nadšení. Když jsem navíc pošteloval nastavení grafiky, ubral textury a stiny a povypínal různé efekty, FPS se o hodně zlepšilo.
Teď jsem celkem spokojený, menší bitvy jsou zcela uspokojivé, u větších bitev to není úplně ono, ale je to hratelné. Rozhodl jsem se zainvestovat a pořídím novou grafickou kartu schopnou utáhnout lepší kvalitu a efekty, protože mě Rome II opravdu hodně baví.
Strategická mapa je skvostně vyvedená v 3D. Hodně mě baví, jak se města postupně rozrůstají a lze pozorovat stavbu jednotlivých budov.
Strategická část je asi to, co mě na Rome baví zatím ze všeho nejvíc. Je hodně hodně komplexní. Možných budov je spousta a je třeba přemýšlet, jak plánovat výzkum technologií a výstavbu v městech. Budovy jsou naštěstí sdílené pro celou provincii.
V některých recenzích si lidi stěžují na recruitment a doplňování jednotek přímo, bez nutnosti posílat posily z města. Mě osobně tohle vyhovuje, u Empire a Napoleona mi to spíš vadilo, tady je to příjemné osvěžení.
Politika je mnohem zajímavější než u předchozích dílů. Každý politický akt, jako je uzavření smlouvy, vyhlášení války nebo vstup na nepřátelské území, má své konsekvence a kladné nebo záporné přijetí u okolních států. Pravda, není to Europa Universalis a není třeba si hlídat Casus Belli, ale i tak je to hodně komplexní a zábavné.
Příjemným překvapením je chování nepřátel na strategické mapě. Často se mi stalo, že mě soupeř obešel a zabral nehájené město v mém týlu, případně se spojily nepřátelské armády a potupně nakopaly moji příliš vysunutou armádu. Rome tohle umí trestat a dobře tak: na strategické mapě je nutné postupovat pomalu a hlídat si záda.
Hodně zajímavé jsou obojživelné bitvy, kdy některá z armád připluje na lodích, případně se bitva odehrává jak na zemi, tak na souši. Zatím jsem si to vyzkoušel jen v úvodní kampani a později v bitvě o Janov. Je to hodně zajímavé a uvidíme, zda hra dokáže naplno využít potenciál téhle inovace. Nepříjemné je, že se někdy jednotka zasekne při vylodění a zůstane viset na břehu. Věřím, že budoucí patche to opraví.
Námořní bitvy jsem zatím moc nezkoušel. Fungují a vypadají moc pěkně, to je asi tak všechno, co k tomu můžu zatím říci :-).
Co se týká taktické části, bitvy fungují parádně. Nepřátelské armády jsou přiměřeně aktivní a několikrát jsem potupně dostal na budku, než jsem se poučil, že moji kopiníci nemají zdaleka takový dostřel jako keltští prakovníci a že je hloupost chodit do bitvy bez jízdy. Tohle rozhodně kvituji, je fajn, když hra člověka vyškolí.