neděle 22. září 2013

Total War Rome II: Začátek maurské války

Maurský národ Gaetuli je nástupcem Kartága. Docela mě překvapilo, jak snadno si dokázali Kartágo podrobit.
Na druhou stranu si nedokázali udržet území v Mauretánii. Kolem roku 203 ovládali Kartágo, Korsiku, západní Sicílii, Baleárské ostrovy a dvě provincie v Hispánii.
Měl jsem v plánu zahájit válku útokem na Korsiku a zároveň na Lilybaeum na západní Sicílii. Povolal jsem do války své spojence Spartu a Syrakusy.
Na Korsice proběhl útok uspokojivě. V Lilybaeu mě však maurští Gaetulové zaskočili protiútokem na spojenecké Syrakusy a zároveň se vylodili v jižní Itálii. Musel jsem se bránit.
V té době  se vzbouřili Galové v Tolose a na okamžik mi sebrali provincii. Nezbylo mi než povolat Legio I Latina, kterou jsem původně zamýšlel nasadit proti Maurům.
Než jsem si poradil s nepřátelskými armádami na svém území, moji syrakuští spojenci dobyli nejen Lilybaeum, ale i samotné Kartágo! Musím znovu smeknout před umělou inteligencí spojenců, fungují opravdu nezávisle a samostatně.
 Z této fáze maurské války tedy těžil můj spojenec. Utěšil jsem se alespoň dobytím Baleárských ostrovů. v téže době mě Sparťané povolali do války s národem Odessos v severní Thrácii. Odessos se nachází na břehu Černého Moře a je to vlastně dnešní Varna. Vytáhl jsem tedy s Legio IV. Muli Cornelii z Pannonie po pravém břehu Dunaje.
Bojuji tedy nyní na dvou frontách: s Maury v Hispánii a s Odessany v Thrácii. V Gallii je naštěstí mír, galské kmeny Vivisci a Sequani válčí mezi sebou. Nyní je na řadě Qart Hadasht.

Žádné komentáře: