pátek 18. března 2022

Hogwarts Legacy - State of Play

 Jestli bude Hogwarts Legacy alespoň zpoloviny tak dobré, jak se to teď tváří, tak to bude legenda.