středa 5. června 2019

Crusader Kings II: Kronika

V jednu chvíli jsem si začal zaznamenávat události ze života jednotlivých panovníků. Začíná to až Chvalem, zakladatelem českého království. Ale lepší než nic.

Chval "The White Knight"
zvolen králem v roce 857
básník a největší panovník rodu Přemyslovců
dobyvatel Bavorska
provedl konverzi na feudalismus
založil Království české
stal se zakladatelem pokrevní linie

 Svatý Bořivoj "The Apostle"
zdědil trůn v roce 916
král český a bavorský
zemřel na rakovinu 950
prohlášen za svatého

Blahoslavený Albert "The Butcher"
Rozvinul království ve východní Evropě
Získal hrabství Pecs a Székesfehérvár

Ota "The Sword of Jesus" - 1002
králem se stal roku 1002 při křížové výpravě do Persie, kde v bitvě zahynul jeho předchůdce Albert "The Butcher"
Z pokladů získaných při křížové výpravě zvelebil Pecs a Székesfehérvár
Stal se vazalem Svaté říše Římské
Získal území v Moldávii
Získal Mazovsko, Wroclav a Lužici
Bojoval v křížové výpravě roku 1055 proti Norsku
Dobyl norský trůn pro Bavora "The Sword of the Blessed Virgin"
1056 založil bloodline Crusader Blood of King Ota
1066 Pokus o vzpouru proti císaři - White peace

Nezamysl
potlačil vzpouru 1076

Vaněk "The Just" - 1078 - 1103
1099 dobyl Prusko, Gdaňsk a Bytow
1102 přišla morová rána
Bores "The Wise" 1103 - 1109
Znovu připojil české království k Svaté říši Římské
Založil obchodní republiku Gdaňsk
Získal Franconii od císaře

Jiří the Cruel 1109 - 1119
1112 získal Štýrsko

Markvart "The Hammer" 1119 - 1161
1124 Křížová výprava do Anatolie
1128 Získal Hamburk
1135 Získal vévodství Latgale
1138 získal Modenu
Získal Brémy
1151 - 1157 Neúspěšný pokus o vzpouru proti císaři o Lubeck

Markvart II. "The Wise" 1161 - 1187
1162 Dobyl Minsk
Uzavřel alianci s Burgundskem a Rujanou
1166 Dobyl Zadar, Travunii a Zetu
1174 Pomohl spojenci vévodovi z Toulouse s válkou proti Jeruzalémslému králi
1183 Dobyl Adrianopolis a Philippopolis od Bulharů
1183 Válka v Anatolii

Rajmund II. "The Great"
1192 Křížová výprava proti Arabům
Milíč Moravský se stal králem Anatolie
1194 Dobyl zpět Moravu
1195 Dobyl Lubeck
1204 Dobyl Adrianopolis
1211 Dobyl vévodství Porto
1224 Dobyl vévodství Badajoz

Sezima "The Magnanimous" - 1224 - 1251
Biskup Hamelin ho zradil  - usekl mu ruku při léčení chřipky. Dal jsem ho popravit.
Křižácká výprava do Nubie
1231 Válka o Lower Crown Authority
Dobyl Cham
1242 Prohrál džihád o León
1246 Dobyl zpět ztracenou Salamancu
1247 Dobyl Havelberg
1251 Zešílel z astrologie, zemřel v kómatu

Bedřich II. "The Great" 1251 - 1256
Dobyl Burgundsko
1256 Zabit hadem, kterého spymaster umístil do posteleDiepold 1256 -
1257 Svatá válka o Portugalsko
Svatobor z Nitry se stal imperátorem Svaté říše římské
1261 dobyl Konstantinopolis
1263 Křížová výprava proti Gruzii