středa 8. listopadu 2023

Baldur's Gate 3: Parádní finále

 Po získání třetího Netherstone nastal čas vypořádat se s Absolute - Netherbrainem.

Tři kameny od Ketherika Thorma, lorda Gortashe a Orin se spojily. Chvilku jsem se přetlačoval s Netherbrain, ale byl příliš silný. Naštěstí zakročil Emperor a odteleportoval nás do Astral Prism, k uvězněnému princi Orpheovi.

 Měl jsem dilema, jestli osvobodit Orphea a postavit proti Emperorovi, anebo nechat Emperora, aby princi vysál mozek. a nechtěl jsem nechat Emperora, aby prince zabil. Už kvůli Lae'Zel. Prince jsem tedy osvobodil a Emperor se obrátil proti mně.

 

Pro zničení netherbrainu bylo nutné otevřít portál k vnitřnímu mozku. To mohl udělat pouze illithid. Emperor byl proti nám a já sám jsem se v žádném případě nehodlal transformovat v illithida. 

Ubohý princ Orpheus tedy vzal nejvyšší oběť na sebe a sám sebe proměnil v Illithida. 

Z Astral Prism jsme teleportem skočili do rozbitého Upper City.Před finálním útokem se přihlásili všichni spojenci, které jsem v Baldur's Gate postupně nasbíral. Byl to dost potěšující zážitek.


Netherbrain se prodral z podzemí a začal poletovat nad městem. Všude po městě se začali nakažení mindflayerem transformovat na Illithidy.

 

Nestvůrný mozek se zavěsil nad High Hall.

 

Zatímco jsem se ruinami probojovával k Netherbrainu, ve městě zuřila apokalypsa. Přiletělo několik nautiloidů a začaly rozsévat zkázu.

 

Do toho přiletěla letka Githyanki na dracích .


Musel jsem se probojovat na vrchol pobořené High Hall.

Finální boss fight byl slušně hustý. Chvíli mi trvalo pochopit, že není potřeba pobít všechny nižší nepřátele, ale je nutné otevřít portál k Netherbrainu a s celou partou najednou skočit dovnitř.

Oba finální souboje jsou časově omezené, ale není těžké to stihnout. Naštěstí je možné povolat si spojence, kteří zaměstnali velkého draka, Emperora i ostatní nepřátele. 

 Za portálem už pak zbýval jen samotný nestvůrný mozek. Trošku mě zmátlo, že koule energie způsobí zmizení dílu platformy. Kdokoliv na ní stojí, zřítí se do hlubiny.

 S pomocí Orphea se mi po několika pokusech podařilo Netherbrain porazit. 

Karsusova koruna spadla na zem. Když se Netherbrain řítil z oblohy, koruna sklouzla a zmizela v hlubině.

Netherbrain narazil na hladinu a explodoval v oslnivém záblesku.

Vyhráli jsme.

Žádné komentáře: