úterý 11. září 2007

Oblivion: Brnění pro imperátora, Velká brána v Brumě

Abych získal brnění prvního imperátora Tibera Septima, musel jsem postupně porazit čtyři nemrtvé strážce. Jejich duchové, které jsem vysvobodil ze zakletí, zrušili kouzlo bránící přístup k Septimově hrobce.
Brnění Martinovi padne jako ulité. Je čas vyrazit do Brumy.
V chrámu v Brumě se Martine setkal s hraběnkou Narinou Carvain, vládkyní města. Zachovala se vpravdě státnicky: bez mrknutí oka Martinovi přísahala věrnost a svolila k vyvolání velké brány blízko města. Zhyne-li říše, zhyne i Bruma, řekla.
Cestou z chrámu se seběhli prostí obyvatelé Brumy a provolávali Martinovi slávu jako imperátorovi. Tohle byl hodně silný moment. V duchu jsem si říkal, že to stálo za tu námahu.
Před branou města už na Martina čekalo vojsko složené ze stráží všech měst.
Na bitevním poli se začaly objevovat brány do Oblivionu. Napřed tři menší, ze kterých se začali valit démoni a daedry. Bojujeme na život a na smrt. Bráním Martina, který je díky zlatému brnění snadno viditelný. Nakonec se objevuje čtvrtá brána, Great Gate.
Za Velkou Branou se připravuje obří obléhací stroj. pomaličku leze směrem k bráně, podobný obřímu kladélku kříženému s vrtací soupravou. Mám patnáct minut na zavření brány. Naštěstí je to dost, probíhám věžemi a sbírám poslední Sigil. Portuji se ven a unikám tak mečům rozzuřených střážců.
Tady už daedří obléhací stroj pomalu vyhřezl. Naštěstí bez spojení s mateřskou sférou Oblivionu ztrácí svou moc a přestává se točit. Pobíjíme poslední nestvůry. Je po bitvě, vojáci se pomalu vracejí do Brumy.
Na mě čeká snad poslední úkol: dojít si do Paradise Mehrun Dagona pro Amulet of Kings.

Žádné komentáře: