pátek 20. června 2008

Age of Conan: Stygia - Destiny quest pokračuje

Pátrání po mém osudu mě zavedlo do Stygie. Uprostřed Khopshef Province, na východ od města Bubshur, se na vrcholku hory nachází vchod do Blessed Cave, svatyně uctívačů Seta, Velkého hada. Vypravil jsem se sem na úrovni 34, proto to pro mě nebyl žádný problém.
Nejprve jsem musel pobít Setovy uctívače a pomocí semínek černého lotosu otrávit oltář s lidskými oběťmi. Odtud se sbírají kanálky, kterými lidská krev stéká do gigantické hadí hlavy. Ta napájí Blood Defiler Guardiana, nečisté stvoření vytvořené z krve spojené kouzly. Musel jsem jej porazit, abych získal jižní část Phoenix Medallionu.
Stygie je nádherně exotická. Rudé písky a skály obklopující řeku Styx zvanou Nillus, karavany s velbloudy, oázy s palmami. Chystám se navštívit pyramidu. Někde tady dosud přebývá Veliký had Set. A rovněž Thoth-Amon, největší mág tohoto věku a smrtelný nepřítel Conana, má své sídlo někde tady ve Stygii. Při běhu pouští slyším jeho dech.

Žádné komentáře: