pátek 5. června 2015

The Witcher 3: Novigrad

Po dokončení příběhu Krvavého barona jsem se ještě chvíli toulal po Velenu. Pak jsem zamířil na sever do Novigradu.
Novigrad je zkrátka úchvatný. Nečekal jsem, že ulice budou tak plné života.
Jsou tu vojáci, řemeslníci, děvky i žebráci, kupci i zloději.
Město má charakter severských hanzovních měst. Jsou tu kamenné hradby, hrázděné i zděné domy, výstavná sídla i špinavé slumy.
Na náměstí jsem se přimotal k upalování čarodějnic. Král Radovid nemá rád magické tvory.
Město se rozkládá na několika ostrovech. Křivolaké uličky se proplétají mezi kanály, na kterých kotví bachraté lodi.