pondělí 28. října 2013

Total War Rome II: Dobytí Thrácie a Pergamonu

Roku 163 jsem zahájil válku proti Pergamonu. Neměl jsem proti nim nic, až na to, že drželi zbývající polovinu Thrácie. Chtěl jsem také získat předpolí v Malé Asii, odkud bych mohl zaútočit na državy Egypta v provincii Asia a Cilicia. Egypt je zřejmě vůdčí mocností ve východním Středomoří, drží i provincie Syria a Nabatea.
Protože jsem válku zahájil sám, mohl jsem se na ni dobře připravit. Stáhl jsem legie z Gallie a Germánie. Shromáždil jsem celkem pět legiíí: Leg I Italica, Leg III Antiqua, Leg IV Muli Cornelii, Leg V Victrix a Leg VII Pannonica.

Hned v prvních letech války jsem získal celou Thrákii, jako bonus jsem se zachytil také v Makedonii. Vůbec poprvé jsem se střetl v boji s řeckými armádami. Pergamští hoplíté tvořili opravdu překrásnou a pestrou armádu!
Přes Hellespont jsem se přeplavil do Pergamonu. Nemohl jsem použít brod na Bosporu, neboť asijskou stranu drží Bithynie, se kterou jsem ještě neměl smlouvu o průchodu.
Měl jsem velké štěstí, moje Legio I a Legio V zastihly město Pergamon zcela nehájené. Pergamské armády byly na pochodu do Thrákie. Po dobytí města bylo už jeno otázkou času, kdy a jak se mi podaří vyčerpat a zničit zbývající armády.

Žádné komentáře: