úterý 21. dubna 2009

Empire: Úvahy nad mapou

Pro dobytí Indie by se dost hodila rychlejší cesta, než obeplouvání Afriky. Mám to ještě složitější než atlantické národy, nejlepší jednotky vyrábím v Čechách, Rakousku a Uhrách, pak musím pochodovat do Chorvatska, kde se blízko Ragusy nalodím. Pak proplout Středozemním mořem, Gibraltarem ještě velký kus cesty k Cap Blanc, kde mapa končí. Jeden dva turny trvá cesta kolem Afriky a další turn Indickým oceánem na pobřeží. To je suma sumárum minimálně 7-8 turnů na cestě.
Dalo by se to snad zrychlit, a to buď pozemní cestou přes Turecko a Persii, nebo pochodem přes Suezskou šíji do Rudého moře, anebo ze Sýrie do Perského zálivu na loď. Zejména jízdní jednotky by možná šlo přesunovat touto cestou. Pokud by to byly plné armády, nemusel by to být nepřekonatelný problém a navíc bych cestou mohl dát pokouřit Turkům, těm psům pohanským.
Asi nejvíc se mi líbí cesta přes Perský záliv, pokud by tam odpadla doba na cestě mezi mapami. Musím zjistit, zda je to reálné. Klíčová otázka je, zda mapa Evropy a Indie plynule navazují bez nutnosti strávit pár turnů na cestě mimo mapu.

Žádné komentáře: