úterý 30. března 2010

Risen: Dobrodružství se rozjíždí

V Risenu - stejně jako v Gothiku 3 - začíná příběh ztroskotáním v bouři. Bezejmenný hrdina je vyplaven na pláži tropického ostrova. Hned první NPC, které jsem na ostrově Faranga potkal, mi objasnilo situaci na ostrově. Ostrov je ohrožen neznámou magickou silou, která způsobila, že ze země vyhřezly trosky neznámých budov a chrámů. To vzbudilo pozornost Inkvizitora, který dorazil na ostrov se svými válečníky Orderu a brzy jej ovládl. Dosavadní vládce Don Esteban byl nucen  vyklidit Harbor City a se svými lidmi se uchýlit do tábora v bažinách.
Inkvizitor a jeho Warriors of the Order, lovci a bandité Dona Estebana a kouzelnický řád Holy Flame rovněž podlézající Inkvizitorovi - to jsou tři frakce, za které je možné hrát.
Rozhodl jsem se začít u banditů. Jsou to klasičtí válečnící bojující meči, sekerami, štíty a střelnými zbraněmi. Magii prakticky neovládají, pouze svitky. Funguje tu podobná šablona jako v Gothiku: abych se dostal k Donovi, musím se postupně propracovat questy u jeho podřízených. Znamenalo to postavit tábor do latě - zajistit jim jídlo, zahnat lidi do práce a poradit si s pacholky, kteří šidí Dona a hrají na vlastní kapsu. Zábava na celý večer.
Don mě poslal do Harbor City. Tady už se začíná lámat chleba. Jednotlivé questy mají dvě možná vyústění - jedno ve prospěch banditů a druhé ve prospěch Inkvizitora (rozhodování mezi Warriors of  the Order a Holy Flame zřejmě následuje až později ve hře).

Město je krásně propracované, je tu přístav i s nevěstincem, chudinské slumy Gutters, čtvrť boháčů a pevnost. Donovi muži tu přežívají mezi chudinou, vedou své kšeftíky a vybírají od obchodníků výpalné za ochranu. Spousta z nich jsou pěkná čísla. Na druhou stranu mi jsou milejší než nacistická Inkvizice, která vyhnala sedláky z farem a udělala z nich chudáky zavřené v zamčeném městě. Jářku: pořádek musí být, ale co je moc, toho je příliš. Proto jsem se rozhodl jít cestou Dona. Sice je mi líto, že si moc neužiju magie, ale liberální bandité mi jsou mnohem sympatičtější než fanatičtí inkvizitoři a submisivní mágové.