čtvrtek 14. listopadu 2013

Total War Rome II: Druhá Punská válka

Kartágo mělo zajímavý osud. Poměrně záhy se ho zmocnili maurští nomádi Gaetuli. Než jsem stihl proti nim vytáhnout, dobyly ho Syrakusy, můj spojenec. Moje "První Punská válka" v letech 194-191 B.C. tak proběhla vlastně jen v Hispánii a válčil jsem s frakcí Nova Carthago.

Poměrně dlouho bylo Kartágo v držení Syrakus, až někdo kolem roku 140 jej zmocnili punští vzbouřenci a znovu v něm zrestaurovali frakci Carthago.

 Tuto šanci jsem si nenechal ujít. Shromáždil jsem legii V Victrix s podporou flotily a vyrazil.
Je zajímavé, že v té době vypadalo Kartágo hodně řecky. Krajina seděla na to, co jsem znal z videí, ale město vypadalo jinak a chyběl Velký přístav. Zřejmě ještě neproběhla konverze řeckých budov na punské.
První útok na Kartágo byl naprosté fiasko. Celkem snadno jsem sice rozstřílel z ballist brány a hradby, ale při pokusu dostat se do města byla moje armáda zdecimována onagery a scorpiony umístěnými na obranných věžích. Poprvé jsem narazil na pokročilé město na IV. úrovni, dobře vybavené obrannými válečnými stroji.
Protože jsem munici z ballist vypotřeboval na hradby, neměl jsem čím zničit věže. Ani námořní pěchota z lodí neměla šanci. Sice jsem se dostal až do města, ale tam na mě zaútočili obránci. V kombinaci s neustálým ostřelováním z věží jsem neměl šanci. Moje legie na hradbách Kartága vykrvácela.