pátek 11. srpna 2017

Dragon Age: Inquisition - ples ve Winter Palace

Pozoruhodně zdařilá epizoda se odehrává na plese v Zimním paláci.

Má tu dojít k jednání mezi imperátorkou Orlais a vzbouřeným vévodou Gaspardem, pretendentem trůnu. Od začátku je jasné, že se tu schyluje k vraždě.
 epená z politiky, intrik, pátrání a akce. Některé nápady jsou naprosto originální. Inquisitor se může vzdálit z plesu, pak mu ale začne klesat obliba u dvora. Když mu klesne až na nulu, je z plesu vypovězen.
Tady hra špičkově dávkuje akci a politiku. Zatímco na plese a v kuloárech se splétají pikle, v odlehlejších prostorách paláce se připravují hned tři pokusy o převrat. Vévoda Gaspard si pozval žoldnéře. Elfí metresa císařovny infiltrovala služebnictvo svými elfy. A Gaspardova sestra se zapletla dokonce se samotným Korypheem, arcilotrem celé hry.
V celkovém rozuzlení Inquisition opět perlí. Hráč se může rozhodnout nezasáhnout a nechat císařovnu zavraždit. Nebo ji varovat - a pak si vybrat, zda nechat Gasparda naživu nebo dát přednost elfí vyslankyni.
Nakonec jsem se rozhodl pro Gasparda. Jednak na mě působil docela sympaticky, jednak je to voják, Tady musím určitě ocenit, že Inquisition předkládá volby, kde ani jedna z možností není automaticky dobrá nebo špatná. Je lepší zabránit vraždě? Anebo pomoci svrhnout povýšenou intrikánskou císařovnu?